Перелік фінансових

послуг, що надаються

кредитною спілкою

1. Надання кредитів членам кредитної спілки;

2. Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Відомості про відокремлені підрозділи

Відокремлені підрозділи відсутні

Відомості про порушення

провадження у справі про

банкрутство,

застосування процедури

санації кредитної спілки

 

Не порушено

Рішення про ліквідацію

кредитної спілки

 

Нема

Відомості про власників

істотної участі (у тому

числі осіб, які

здійснюють контроль за

фінансовою установою)

 

Відсутні

Кількість

акцій

фінансової установи, які

знаходяться у власності

членів її виконавчого

органу, та перелік осіб,

частки яких у

статутному

капіталі

фінансової

установи перевищують

п'ять відсотків

 

Відсутні

Інформація про кредитне

посередництво

 

Нема